Verzuimverzekering

Loondoorbetalingverplichting

Indien één van uw medewerkers verzuimt ten gevolge van ziekte , bent u verplicht gedurende twee jaar ten minste 70% van het salaris door te betalen. Met een verzuimverzekering vangt u de financiële risico’s voortvloeiend uit deze (CAO)verplichtingen op. De verzekeraar neemt in voorkomend geval de loondoorbetalingverplichting op zich.

Bijdrage re-integratiekosten

De meeste verzekeraars hebben in de verzuimverzekering een bijdrage voor re-integratiekosten opgenomen. Hiermee kunt u direct en adequaat reageren bij dreigend langdurig verzuim van uw medewerker. Vrijwel alle verzekeraars dragen (na overleg vooraf) bij in de kosten voor zowel preventieve interventies als re-integratieactiviteiten.

Klik hier als u een offerte voor een verzuimverzekering wilt ontvangen. Binnen twee werkdagen ontvangt u een offerte van tenminste drie verschillende verzekeraars.

 

MKB Verzuim ontzorg-verzekering gaat in per 1 januari 2020: wat houdt het in?

In Nederland worden zieke werknemers beschermd door strenge regels voor loondoorbetaling. Deze strenge regels vormen vaak knelpunten voor werkgevers van kleine bedrijven. Vanaf 1 januari 2020 wordt de MKB Verzuim ontzorg-verzekering ingevoerd, zodat een deel van deze lasten weg worden genomen.

 Huidige situatie voor werkgevers

Op dit moment moet je als werkgever minstens 70% van het loon doorbetalen gedurende een periode van twee jaar. Deze doorbetalingsplicht heeft relatief meer invloed op de financiële positie van een klein bedrijf dan voor een groot bedrijf. Zij beschikken immers over meer middelen.

Ook is er sprake van onzekerheid door onvoldoende transparantie. Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van de criteria die het UVW gebruikt. In hoeverre is het advies van de bedrijfsarts of verzekeringsarts eigenlijk te vertrouwen? Eveneens is het onduidelijk hoeveel een werkgever moet bijdragen aan re-integratie. Tenslotte ontbreekt het werkgevers aan kennis van verzekeringsmogelijkheden.

 MKB Verzuim ontzorg-verzekering

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is speciaal ontworpen om de knelpunten van kleine bedrijven (minder dan 25 FTE’s) te verlichten. Deze verzekering biedt dekking van het financiële risico en helpt ook bij bijkomende verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling. Andere bepalingen zijn gericht op het verbeteren van de transparantie in het loondoorbetaling beleid. 

De premie is momenteel nog onbekend. Om deze betaalbaar te houden worden werkgevers vanaf 2021 financieel ondersteund met 450 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op ruim €1.000 per bedrijf per jaar.

 Overstappen naar een verzuim ontzorg-verzekering?

Via deze pagina kun je op de hoogte blijven van alle recente ontwikkelingen en begin januari MKB Verzuim ontzorg-verzekering vergelijken. Benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot collectiviteitskorting op deze verzekering? Vanaf januari 2020 worden de premies bekend gemaakt en kun je hier een vrijblijvende offerte aanvragen.

Samenwerking MKBcollectiefverzekerd.nl en Expereans

Experans is een landelijk werkende en gecertificeerde arbodienst, provider van bedrijfsartsen en andere arbo-professionals. Daarmee is zij de specialist in verzuimbegeleiding. Experans werkt al bijna 15 jaar samen met  MKBcollectiefverzekerd.nl.
Samen organiseren zij ook een VGZ collectief en een OHRA collectief om collectieve korting voor zorgverzekerden te organiseren.